Vi behöver alltid bli fler som engagerar sig i kårens verksamhet och som hjälper till att göra spännande och givande aktiviteter för våra scouter.
Är du intresserad? Kontakta oss i styrelsen.