Livet förändras ständigt och även om du kan vara scout hela ditt liv så kanske du vill avsluta ditt medlemsskap i just den här kåren.
När du går med i kåren ser vår medlemsadministratör till att registera dina uppgifter i det centrala systemet som alla scouter i hela Sverige tillhör – ScoutNet. Från ScoutNet går fakturorna ut centralt.
Om du vill gå ur kåren och därmed ej heller vill betala fakturorna. Skicka ett mejl till Terese Wedelin ( teresewedelin@yahoo.com ) och ange namn och personummer för scout som slutar.