Ledare och funktionärer

Här du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

h_thy

Håkan Thylén

Scoutledare och Kårordförande
E-post: hakan.thylen@gmail.com
Mobil:
0708-709550

Ledare för upptäckare

otto_lybeck

Otto Lybeck

Vice Kårordförande
E-post: vinylbyxa@gmail.com

Vice Kårordförande och ledare för Upptäckare och Äventyrare

charlotte

Charlotte Johansson

Scoutledare och Styrelsens sekreterare
E-post: charlotte.johansson@partille.se
Mobil:
0709936468

Ledare för Äventyrarna

Matthias Obst

E-post: matthias.obst@marine.gu.se
Mobil:
070-8676818

Ledare för Spårarna

terese

Terese Wedelin

Scoutledare
E-post: teresewedelin@yahoo.com
Mobil:
0704228801

Ledare för Upptäckarna

Carin Frid

Carin Frid

Scoutledare
E-post: carinfrid@gmail.com
Mobil:
0706-242925

Ledare för Spårare

Cliff Everingham

E-post: cliffeveringham@gmail.com

Ledare för Äventyrare

Eva Lehmann

E-post: eva.lehmann@goteborg.com

Ledare för Upptäckarna

Kristina Enell

Scoutledare
E-post: tjadden49@hotmail.com

Ledare för spårarna

Josefin Ziegler

E-post: josefin.ziegler@gmail.com

Ledare för Spårarna

carolina

Karolina Gabrielsson

Scoutledare
E-post: ingen@mail.adress

Ledare för Upptäckarna

kajsa

Kajsa Engelbrektsson

Roverscout och ledare
E-post: kajsaengelbrektsson@hotmail.se
Mobil:
0703-757428

Ledare för Äventyrarna